دسته بندی ها :
انجام اقدامات لازم برای تسهیل در واردات قطعات صنعت لوازم خانگی

انجام اقدامات لازم برای تسهیل در واردات قطعات صنعت لوازم خانگی

وزیر صنعت با بیان اینکه در حوزه تامین ارز برای واردات قطعات لوازم خانکی هیچ مشکلی نداریم گفت: یکی از صنایعی که  در دوره تحریم میتواند شکوفاتر شود و به بازارهای صادراتی منطقه راه پیدا کند صنعت لوازم خانگی است.

وی گفت: مشکلاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و مباحث گمرکی مسائل جزئی است و با همکاری دستگاه های مربوط قابل حل است.

انجام اقدامات لازم برای تسهیل در واردات قطعات صنعت لوازم خانگی

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دستگاه های مربوطه همکاری با صاحبان صنعت لوازم خانگی را تکلیف ملی بدانند و هر کجا هرکس می تواند مسائل مربوط  را تسهیل کند.

رحمانی گفت: در حوزه تامین ارز برای واردات قطعات، هیچ مشکلی نداریم اما واردات لوازم خانگی را ممنوع کردیم.وی توسعه و رونق تولید در بخش صنعت لوازم خانگی را در شرایط کنونی از فرصت کشور دانست و افزود: محصولات و تولیدات داخلی سطح کیفی خوبی دارند و با کالاهای خراجی قابل رقابت است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از صنایعی که در دوره جدید میتواند شکوفاتر شود و به بازارهای صادراتی منطقه راه پیدا کند صنعت لوازم خانگی است.

رحمانی گفت: در شرایط کنونی رئیس جمهور و دولت بطور جدی تقویت و حمایت از صنایع داخلی از جمله لوازم خانگی را پی گیری و حمایت میکنند.